โฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน | จันทร์-ศุกร์ l 12:10 และ 19:05

Share
Follow
โฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน line

เมื่อการศึกษาไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนเสมอไป และอาจไม่ใช่ทางออกการศึกษาของเด็กบางคนที่มีความต้องการที่มากกว่า หรือมีความพิเศษที่แตกต่างออกไปจากเด็กคนอื่นๆ โฮมสคูล หรือ บ้านเรียน จึงเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยเน้นความสนใจของตัวเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดการศึกษาแบบนี้เชื่อว่า จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เอง รักการเรียนรู้ และรู้วิธีสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมค้นหาร่องรอยการเรียนรู้ได้ใน “โฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน”

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.10 - 12.40 น. และออกอากาศอีกครั้ง เวลา 19.05 - 19.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 HomeSchool@ALTV.tv
10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์ 10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์
ดูเพิ่ม