ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 | จันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00

Download
Share
Follow
คลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอ
ดูเพิ่ม
SORT:
Tutor Hub

31 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
วิทยาศาสตร์ : แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
Tutor Hub

30 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
คณิตศาสตร์ : หลักการนับและการนำเสนอข้อมูล
Tutor Hub

29 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาอังกฤษ : Phrasal Verbs
Tutor Hub

26 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
สังคมศึกษา : ตะลุยโจทย์ เข้า ม.1
Tutor Hub

25 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาไทย : ประเภทบทประพันธ์ คุณค่าความงามในวรรณคดี
Tutor Hub

24 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
วิทยาศาสตร์ : การเกิดเงาและเสียงกับการได้ยิน
Tutor Hub

23 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
คณิตศาสตร์ : ปริมาตรและรูปคลี่
Tutor Hub

22 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาอังกฤษ : Conjunction
Tutor Hub

19 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
สังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ตอนที่ 2
Tutor Hub

18 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาไทย : การอ่านจับใจความสำคัญและการตีความ
Tutor Hub

17 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
วิทยาศาสตร์ : แรงพยุง, การมองเห็นผ่านวัตถุ และระบบสุริยะ
Tutor Hub

16 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
คณิตศาสตร์ : เรขาคณิต 2 มิติ
Tutor Hub

15 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาอังกฤษ : Comparatives & Superlatives
Tutor Hub

12 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
สังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Tutor Hub

11 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การฟัง การพูด
Tutor Hub

10 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
วิทยาศาสตร์ : เมฆ หมอก และท้องฟ้า
Tutor Hub

09 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
คณิตศาสตร์ : มุมและเส้นขนาน
Tutor Hub

08 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาอังกฤษ : Present Simple Tense
Tutor Hub

05 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
สังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ตอนที่ 2
Tutor Hub

04 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ภาษาไทย : การใช้ภาษาและระดับภาษา