image

นัดติวสอบพิชิต O-NET ปี 64 ชั้น ม.6 เริ่ม 17 - 21 มี.ค.นี้ สดเฉพาะออนไลน์!!

15 มี.ค. 64 เวลา 18.49 น.
Share

จัดเต็ม 5 วัน 7 วิชา เฉพาะออนไลน์เท่านั้น! กับโปรแกรม Special LIVE ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติวเข้มออนไลน์ก่อนสอบ พิชิต O-NET ปี 64 เริ่ม 17 - 21 มี.ค. 64 เวลา 20.40 - 23.00 น. ทาง www.ALTV.tv/SpecialLIVE และ www.YouTube.com/ALTV4

 

ALTV เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปี 2564 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64 จึงจัดโปรแกรมถ่ายทอดสดติวเข้มทางออนไลน์เป็นครั้งแรก! Special LIVE เน้นเนื้อหาเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สรุปประเด็นสำคัญของแต่ละหัวเรื่องในรายวิชาสำคัญรวม 7 วิชา ติวเข้มกันต่อเนื่องตลอด 5 วัน โดยคุณครูและติวเตอร์ชื่อดังจากรายการห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย และรายการห้องเรียนออนแอร์ ซึ่งออกอากาศทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก พร้อมแจกเอกสารประกอบการเรียนที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.ALTV.tv/Download

 

ตารางติวเข้ม เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET

 

 

 

 

17 มี.ค. 64 : วิชาภาษาไทย กับ ครูทอม และ อ. ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

 

 • เสียงในภาษา
 • การสร้างคำ
 • การฟัง การดู และการพูด
 • การอ่านและวิเคราะห์วรรณคดี
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

18 มี.ค 64 : ภาษาอังกฤษ กับครูเลดี้ เก๋เก๋

 

 • Conjunction
 • Conversation
 • Conditional Sentence
 • Past Tense
 • Passive Voice

 

19 มี.ค. 64 : คณิตศาสตร์ กับครูแท๊ป

 

 • รู้จักเซต และสับเซต
 • เคล็ดไม่ลับกับตรรกศาสตร์
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • Expo & Log
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ


20 มี.ค. 64 : สังคมศึกษา กับครูกนก

 

 • กฎหมายใกล้ตัว
 • กฎหมายอาญา
 • กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
 • การเงิน การคลัง และธนาคาร
 • พระพุทธศาสนา

 

21 มี.ค. 64 : ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี

 

วิชาชีววิทยา กับครูกาแฟ

 

 • สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 

วิชาฟิสิกส์ กับครูเต้ย

 

 • แก๊สและทฤษฎีจลน์
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 

เคมี กับครูเคน

 

 • เคมีเรื่องนี้เข้าใจง่าย

 

เปิดตำราติวออนไลน์ไปพร้อมกัน วันที่ 17 - 21 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 20.40 - 23.00 น. ชมสดเฉพาะออนไลน์ทาง www.ALTV.tv/SpecialLIVE และทาง www.youtube.com/ALTV4 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทาง www.ALTV.tv/Download