image

รับสมัครประกวดเล่าเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”

25 เม.ย. 64 เวลา 21.49 น.
Share

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช 2564 ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม

  • กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  • ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ หรือส่งใบสมัครออนไลน์ (คลิกที่นี่)

 

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 081-8054650

Share