image

4 หลักสูตรพัฒนาอาชีพยุคดิจิทัล

08 ก.ย. 64 เวลา 08.08 น.
Share

“การศึกษานอกระบบ” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง เพราะมีลักษณะยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง ๆ ต่างอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี 

และเนื่องในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้จัดให้เป็นวัน “การรู้หนังสือสากล” (International Literacy Day) ซึ่งประเทศไทยได้ถือเอาวันนี้เป็น “วันการศึกษานอกระบบ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

การศึกษานอกระบบ คืออะไร ?

การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านพื้นฐาน ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับความรู้ด้านอื่น ๆ เป็นฐานในการดำรงชีวิต

ซึ่งทาง กศน. หรือ “การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” จึงได้คิดค้นหลักสูตรออนไลน์ที่สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อ Re-Skill และ Up–Skill ให้กับประชาชนในด้านอาชีพ และนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ALTV จึงได้รวบรวม “4 หลักสูตรพัฒนาอาชีพยุคดิจิทัล” มาให้ทุกท่านได้เลือกศึกษากันแล้วดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber)

หลักสูตรการเรียนการสอนที่สอนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของการเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber) เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของวิดีโอ การตั้งเป้าหมายในการทำยูทูบเบอร์ การวางแผนการในการสร้างเนื้อหา รวมถึงวิธีคิดคอนเทนต์สำหรับยูทูบ

2. หลักสูตรการทำแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการค้าออนไลน์

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในการสร้างแอปพลิเคชัน สำหรับออกแบบเพื่อการค้าออนไลน์โดยตรง โดยจะปูพื้นฐานตั้งแต่การทำความความเข้าใจความหมายของแอปพลิเคชัน ไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้สร้าง การออกแบบระบบต่าง ๆ จนถึงหลักการในการใช้แอปพลิเคชันในการค้าออนไลน์ ครบจบในหลักสูตรเลยทีเดียว

3. หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube)

หลักสูตรที่สอนทักษะกระบวนการขายของออนไลน์ผ่านทางช่องยูทูบ โดยจะสอนตั้งแต่การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของยูทูบ ความรู้เบื้องต้นการขายของออนไลน์ เทคนิคการขายของออนไลน์ การตลาดออนไลน์ หลักการพื้นฐานของสินค้าและบริการ เป็นต้น

4. หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตรด้านเกษตรกรรมที่จะมาสอนการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชสมุนไพรยอดฮิตในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ อาทิเช่น การปลูกฟ้าทะลายโจร การปลูกขมิ้นชัน นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักสูตรการทำอาหารทั้งคาว หวาน รวมไปถึงอาหารว่างและเครื่องดื่มจากสมุนไพรอีกด้วย 

โดยผู้ที่สนใจศึกษาสามาถเข้าไปเรียนตามลิงก์รวมหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือดาวน์โหลดในรูปแบบ Mobile application ที่มีชื่อว่า “ต่อยอดอาชีพ” ผ่านทางระบบ Android ใน google play store ได้เลย

ทาง ALTV ยังมีรายการดี ๆ ที่จะพาไปแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ในสายวิชาชีพของ “ช่างมืออาชีพ” สาขาต่างๆ ได้รู้ ได้เห็น ได้ลอง สร้างแรงบันดาลใจ และมองเห็นทางเลือกของอาชีพในอนาคต กับรายการ “โรงเรียนนานาช่าง” รับชมได้ที่ www.ALTV.tv/NanaChang

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

SOURCE : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง , หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ