image

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มรดกความทรงจำแห่งโลก

14 ม.ค. 65 เวลา 18.09 น.
Share

17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย ผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทย

อักษรไทยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1826 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

 

ศิลาจารึกถูกค้นพบเมื่อใด ?

ศิลาจารึกถูกค้นพบเมื่อ 17 ม.ค. 2376 โดยรัชกาลที่ 4 ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ขณะทรงผนวชและเสด็จธุดงค์ไปที่เมืองสุโขทัย พระองค์ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง กับพระแท่นมนังคศิลาบาตรที่เนินปราสาทเก่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำมากรุงเทพฯ เมื่ออ่านคำจารึกแล้วพบว่าเป็น หลักศิลาที่จารึกเมื่อประมาณ พ.ศ. 1826 ส่วนพระแท่นมนังคศิลาบาตรสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1835 ปัจจุบันศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

ลายสือไทยคืออะไร ?

ลายสือไทย คือ ชื่อเรียกตัวอักษรในศิลาจารึก "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง" เป็นหินชนวนรูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมมน สูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้านจารึกด้วยตัวอักษรสมัยสุโขทัย ชื่อเรียกว่า "ลายสือไทย" แรกเริ่มมีพยัญชนะ 39 รูป สระ 20 รูป วรรณยุกต์ 2 รูป สันนิษฐานว่าดัดแปลงจากอักษรขอมหวัดและอักษรมอญโบราณ 

 

 

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีเนื้อความทั้งหมด 3 ตอน

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มีเนื้อความทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 กล่าวถึงพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหง โดยสันนิษฐานว่าเนื้อความตอนที่ 1 ตั้งแต่บรรทัดที่ 1 - 18 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระราชนิพนธ์เอง เนื่องจากใช้สรรพนามว่า "กู" ส่วนเนื้อความนอกจากนั้นมีผู้อื่นจารึกต่อ โดยออกพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหง ส่วนตอนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในรัชกาลพ่อขุนรามคำแหง และตอนที่ 3 กล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณพ่อขุนรามคำแหง และขอบเขตอาณาจักรสุโขทัย

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็น "มรดกความทรงจำแห่งโลก" เมื่อปี 2546 ปัจจุบันถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

 

 

 

มาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับศิลาจารึก ได้ใน "ห้องเรียนติวเข้มมัธยม" อย่าพลาด วันที่ 17 - 19 ม.ค.นี้ ชวนร่วมสนุกตอบคำถามกับกิจกรรม "อักษรไทย อะไรเอ่ย..?" ท้าทดสอบความรู้ภาษาไทยและศิลาจารึก 10 ข้อ 10 คะแนน ทาง LINE @ALTV4 ตอบถูกลุ้นรับชุดแทนความห่วงใยจาก ALTV 30 รางวัล เพิ่มเพื่อน LINE แล้วไปเล่นได้ทาง www.ALTV.tv/AddLINE