image

รวมสถิติผู้ว่าฯ กทม.ที่น่าสนใจ

08 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น.
Share

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งล่าสุดปี 2556 นับว่าเป็น 9 ปีที่รอคอยของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ALTV จะชวนทุกคนมาย้อนดู “สถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 10 ครั้งที่ผ่านมา” ก่อนเตรียมตัวเข้าสู่คูหาเพื่อเลือก “ผู้ว่าฯ ที่ใช่”

 

ที่สุดของแจ้! รวมสถิติสูงสุดของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน 

ตั้งแต่มีผู้ว่าฯ กทม. คนแรกเมื่อปี 2516 ก็ล่วงเลยมานาน ปัจจุบันชาวกรุงเทพฯ มีผู้ว่าฯ มาแล้วทั้งหมด 16 คน มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) 9 คน และจากเสียงของประชาชนทั้งหมด 7 คน ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ “ที่สุด” มิติใดบ้าง มาดูกัน

❇️ผู้ว่าฯ กทม. ที่ครองตำแหน่งสั้นที่สุด คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน อยู่ในตำแหน่งเพียง 1 ปี 262 วัน เนื่องจากถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จากเหตุความขัดแย้งรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ กทม. ซึ่งนายธรรมนูญ เทียนเงิน ยังเป็นผู้ว่าฯ กทม. “คนแรก” ที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2518

 

❇️ผู้ว่าฯ กทม. ที่ครองตำแหน่งนานที่สุด คือ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร อยู่ในตำแหน่งนาน 6 ปี 202 วัน ซึ่งได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 ทั้งหมด 2 สมัยในปี 2552 และปี 2556 

❇️ผู้ว่าฯ กทม. ที่อายุน้อยที่สุด คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รับตำแหน่งเมื่ออายุ 43 ปี เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 14 โดยครองตำแหน่ง 2 สมัย

❇️ผู้ว่าฯ กทม. อายุมากที่สุด คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เข้ารับตำแหน่งเมื่ออายุ 65 ปี จากการแต่งตั้งของ คสช.

❇️เบอร์ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด คือ เบอร์ 5 ได้แก่ 

 • พล.ต.จําลอง ศรีเมือง ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 10
 • นายพิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 13
 • นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 14

ตามหลักโหราศาสตร์ เลข 5 เป็นเลขมงคล หมายถึง คุณธรรม ปัญญา ความรู้ ศีลธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และมีระเบียบแบบแผน ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำควรมี

❇️ผู้ว่าฯ ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อครั้งที่มีการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556 ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือ 1,256,349 โดยชนะ พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคคู่แข่งในขณะนั้น ซึ่งมีคะแนนเสียงแตะหลักล้านเช่นกัน ทุบสถิติของนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี 2543 

❇️ 5 นโยบาย “มาแรง” ที่ใช้หาเสียงมากที่สุด

 • แก้ปัญหารถติด เป็นปัญหาแรกสุดที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.ให้ความสำคัญ ส่วนใหญ่เน้นไปที่การสร้างถนน เชื่อมต่อเส้นทาง ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร และสร้างรถไฟฟ้า แต่ยังไม่มีนโยบายไหนมุ่งเน้นไปพัฒนาเรื่องรถเมล์และเรือสาธารณะ 

 

 • จัดการน้ำท่วม ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.ถือเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับผู้ว่าฯ หลายยุคหลายสมัย เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบระบายน้ำและแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น การปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง สร้างเขื่อน สถานีสูบน้ำ สร้างอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ รวมไปถึงการปลูกต้นไม้เพิ่ม

 

 • จัดการขยะ ที่ผ่านมานโยบายด้านการจัดการขยะ เน้นรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาความสะอาด รวมถึงการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ มีการสร้างโรงเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จัดตั้งธนาคารรีไซเคิลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน หากมีการจัดการขยะที่ดีก็จะช่วยลดจำนวนขยะที่เข้าไปอุดตันระบบระบายน้ำ เชื่อมโยงกับนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ดีเช่นกัน

 

 • เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงที่มีคนอยู่เยอะ จึงมีปัญหาด้านมลพิษหลายด้าน นโยบายของผู้ว่าฯ จึงเน้นไปที่การปลูกต้นไม้ เพิ่มสวนสาธารณะให้สมบูรณ์ที่เรียกว่า “ปอดของคนกรุงเทพฯ” รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และส่งเสริมพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 • พัฒนาสาธารณะสุข ประชากรในกรุงเทพฯ แออัดไปด้วยคนในท้องที่และคนต่างจังหวัด เรื่องสุขภาพและการเข้าถึงระบบสาธารณะสุขก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาผู้สมัครผู้ว่าฯ ได้เสนอให้พัฒนาศูนย์สาธารณสุข ให้เป็นโรงพยาบาล และปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาล กทม. ให้เทียบเท่าเอกชน มีการจัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จัดบุคลากรสาธารณสุขของ กทม.เคลื่อนที่ และบริการตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีนโยบายด้านการจัดการหาบเร่ แผงลอย และคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ก็มาแรงไม่แพ้กัน

ด้านผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ปี 2565 คน กทม.โหวตให้เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ 85.14%

อันดับ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชน 70.46%

อันดับ 3 การมีงานทำ รายได้ ค่าครองชีพ 64.58%

ส่องสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565

พรรคที่มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. มีทั้งหมด 5 พรรค ได้แก่ พรรคก้าวไกล/ พรรคประชาธิปัตย์/ พรรคไทยสร้างไทย/ พรรคประชากรไทย/ พรรคกรีน และมีผู้สมัคร “ในนามอิสระ” มากถึง 25 คน ซึ่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 มีจำนวน 31 คน มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ทั้งนี้ มีผู้สมัครชาย 25 คน และผู้สมัครหญิง 6 คน 

 • ผู้สมัครที่อายุมากที่สุด คือ 75 ปี คือ คือ นายวิทยา จังกอบพัฒนา 
 • อายุน้อยที่สุด คือ 43 ปี คือ น.ส. ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

 

“คำศัพท์น่ารู้” เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง”

 • ดีเบต (debate) หมายถึง การโต้ว่าที หรือถกเถียงกันอย่างเป็นทางการ ในหัวข้อ หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วยตรรกะและเหตุผล เป็นโอกาสที่ผู้สมัครจะแสดงไหวพริบ ทัศนคติ และวาทศิลป์เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน
 • คืนหมาหอน หมายถึง คืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ถือเป็นโอกาสหาเสียงครั้งสุดท้ายเพื่อชี้ชะตาก่อนวันเลือกตั้งจริง จึงมีการทุจริตการเลือกตั้งสูงมากในคืนนี้
 • คูหาเลือกตั้ง หมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมในจุดเลือกตั้งที่แบ่งออกเป็นห้อง ๆ สำหรับกาคะแนนเสียง
 • โค้งสุดท้าย หมายถึง ระยะสุดท้ายของการหาเสียงก่อนเข้าสู่วันเลือกตั้ง

 

ห้ามพลาด!! เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” ผ่านทุกแพลตฟอร์ม

 • เว็บไซต์ “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” >คลิก<
 • เว็บไซต์หลักไทยพีบีเอส : www.ThaiPBS.or.th >คลิก<
 • Facebook : @ThaiPBS >คลิก<
 • Youtube : ThaiPBS >คลิก<
 • LINE : @ThaiPBS >คลิก<
 • ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

 

ขอบคุณข้อมูล : Thaipbs, thestandard.co, bbc.com, thematter.co