image

สื่อช่วยสอนเพื่อครูวิทย์สะกิดความสนใจเด็ก E Poster ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก

15 ก.พ. 64 เวลา 12.58 น.
Share

 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูและน้อง ๆ เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่คนรุ่นใหญ่ต้องร่วมใจกับคนรุ่นเล็กช่วยกันแก้ไข  ให้ความรู้แบบเบา ๆ แต่เข้าใจง่าย สีสันสดใสคุณครูใช้เป็นสื่อช่วยสอน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้กับ E Poster เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก สื่อเสริมประกอบกิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก และผลที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เข้าใจแบบไม่ต้องขมวดคิ้ว ใช้งานและดาวน์โหลดได้ที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/apps

 

แท็ก : ThaiPBSKids , ThaiPBS
Share