image

10 ทางสร้างลูกมีความสุข

06 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น.
Share

Elizabeth Pentley ผู้เขียนหนังสือ The no-cry discipline solutions ได้เขียนหลักการสำคัญในการเลี้ยงลูกให้มีความสุข

 

1. ให้มีเวลาว่างที่จะเล่นแบบ “ไม่มีการกำกับ” ในแต่ละวัน

การเล่นแบบไม่มีการกำกับทำให้เด็กรู้สึกเป็นอิสระ ลดความเครียดที่เกิดจากการถูกบังคับ กำชับ ห้าม เวลาแห่งการเล่นอิสระ ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความสุข สนุกสนาน

 

2. ชี้ให้เห็นจุดแข็งของลูก และชื่นชมสิ่งนั้นบ่อย ๆ

เราทุกคนมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา พ่อแม่ที่จับถูกมากกว่าจับผิด ทำให้ลูกเติบโตมาแบบเห็นคุณค่าในตัวเอง

 

3. “ฟัง” เมื่อลูกพูดเสมอ

การฟังเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร การที่เด็กเติบโตมาแบบรู้ว่ามีคนที่รับฟังความรู้สึกและความต้องการของเขาเสมอ ทำให้เด็กเติบโตมาแบบรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมีพ่อแม่เป็นเกราะคุ้มภัยเมื่อเกิดปัญหา

 

4. บอกรักลูกบ่อยครั้ง

การบอกรักลูกทำให้ลูกรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายกับพ่อแม่ ความรู้สึกมีคุณค่าและมีความหมาย มีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวตนภายในของลูก

 

5. สอนลูกให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ทำให้มีความละเอียดอ่อนและเมตตากับผู้อื่นซึ่งหลายครั้งจะนำมาสู่ความละเอียดอ่อนและเมตตาตนเอง

 

6. กินข้าวเย็นพร้อมหน้า (ถ้าทำไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็นข้าวเช้า)

การได้ใช้เวลาร่วมกัน แบางปันสารทุกข์สุขดิบ ทำให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าและเป็นคนสำคัญ

 

7. หลีกเลี่ยงเวลาหน้าจอที่มากเกินจำเป็น

การใช้เวลาหน้าจอที่มากเกินไป ลดเวลาของการพัฒนาศักยภาพและลดเวลาของการมีสัมพันธภาพในครอบครัว

 

8. ส่งเสริมให้ลูกมีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดี

เด็กพัฒนาคุณค่าของตัวเองผ่านสัมพันธภาพที่มีกับผู้อื่น การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและคนรอบข้างทำให้ลูกพบว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้ได้ มีความหมายและมีความสำคัญ

 

9. ช่วยให้ลูกสามารถบอกความรู้สึก และเห็นคุณค่าของความรู้สึกลูก

ความทุกข์ในชีวิตหลายครั้งเกิดจากการไม่เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ การเลี้ยงลูกที่ทำให้มีพื้นที่ที่ลูกจะจริงใจกับความรู้สึกของตนเอง ฝึกจัดการความรู้สึกที่เกิดขึ้น จะทำให้ลูกเป็นคนมีความสุขได้ง่ายขึ้น

 

10. แสดงให้เห็นถึงความสุขในชีวิตของพ่อแม่

ความสุขเป็นเรื่องที่ส่งต่อถึงกันได้ อยากให้ลูกมีความสุข ให้กลับมาทำงานกับตนเองว่าเราเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขอยู่หรือเปล่า? การเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์และความสุขได้ เป็นต้นแบบที่สำคัญและมีความหมายกับตัวลูก

 

บทความโดย

ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เจ้าของแฟนเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน