image

รพ. วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์

07 ก.ย. 64 เวลา 11.52 น.
Share

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประกาศเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 – 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

 

ช่วงเวลาลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายน 2564

 

ลงทะเบียน

คลิกเพื่อลงทะเบียน

☞ สแกน QR Code ด้านล่าง

 

กำหนดการฉีดวัคซีน : 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.

สถานที่ฉีดวัคซีน : อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

 

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

❐ 1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

❐ 2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

❐ 3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

 

*** โรคเรื้อรังในเด็กที่เข้าเกณฑ์ ***

❍ 1. โรคอ้วน มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

หรือมีน้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 12-13 ปี

หรือมีน้ำหนัก 80 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 13-15 ปี

หรือมีน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 15-18 ปี

หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

❍ 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

❍ 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

❍ 4. โรคไตวายเรื้อรัง

❍ 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

❍ 6. โรคเบาหวาน

❍ 7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมถึงกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

 

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ SMS จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

 

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949