image

เลี้ยงลูกไม่ให้ก้าวร้าว

12 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น.
Share

ปัญหาวัยรุ่นก้าวร้าว เป็นปัญหาใหญ่ในสังคม การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม หลายครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการบ่มเพาะความรุนแรงในตัวเด็ก เรามาดูวิธีการเลี้ยงลูกที่จะทำให้ลูกสามารถลดความก้าวร้าวได้ ที่หลายอย่างมีงานวิจัยรับรองทางวิทยาศาสตร์กันนะคะ

 

❤︎ ให้ความรักโดยเฉพาะใน "ช่วงต้นของชีวิต" 

พ่อแม่หลายคนเข้าใจผิด ว่าเด็กเล็ก ๆ ยังไม่รู้เรื่องส่งไปให้คนอื่นเลี้ยง ทั้ง ๆ ที่การตอบสนองที่เหมาะสม การเลี้ยงดูใกล้ชิด มีผลต่อความ "เชื่อใจ" (trust) ที่เด็กจะมีให้กับโลก เด็กที่รู้สึกว่าโลกช่างไม่ปลอดภัย พัฒนา"ตัวตน" ในช่วงต้นของชีวิตได้ไม่ดี มีผลต่อการพัฒนาความก้าวร้าวรุนแรง

 

❤︎ เป็นตัวอย่างที่ดี 

เด็กที่โตมากับความรุนแรง เด็กถูกตี ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ เด็กที่โตมากับพ่อแม่ที่ใช้อารมณ์และใช้ความรุนแรงเลี้ยงดู มีผลต่อการพัฒนาความรุนแรง เด็กที่โตมาแบบถูกละเมิดสิทธิ จะไม่เข้าใจสิทธิผู้อื่น