ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

23 ก.ค. 63 เวลา 10.39 น.
รายการกว่าจะโต เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการบันทึกเทป ดำเนินรายการโดย เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ ไปดูแต่ละก้าวของเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียง ว่า “กว่า” จะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ พวกเขาถูกหล่อหลอมมาอย่างไร รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 15 ท่าน