Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ฉันจะเป็นครู I want to be a teacherคลังความรู้และประสบการณ์ชีวิต
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ • 15:35-16:05
ห้องเรียนเร้าความสนใจ
05 ก.ค. 63 • 15.35 น.

เพราะการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่การยืนสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียว ดังนั้น ในตอนที่ 2 เหล่าบรรดานิสิตและนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 4 คน ในรายการ จึงต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์องค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ต่อยอดในชีวิตของตนเองได้

ติดตามชมในรายการ ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher ตอน ห้องเรียนเร้าความสนใจ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 63 เวลา 15.35 – 16.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ติดตามเรา