Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
HAVE A NEWSDAYคลังความรู้และประสบการณ์ชีวิต
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
ลงแขกเกี่ยวชา จ.เชียงใหม่
15 ก.ค. 65 • 12.00 น.
  • ลงแขกเกี่ยวชา จ.เชียงใหม่

ในฤดูเก็บชา ชาวบ้านนอแล ที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จะมารวมตัวกันเพื่อลงแขกเก็บใบชาช่วยกัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพากันของชุมชน ในแปลงชาพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ส่งเสริมและแบ่งพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ให้กับชาวดาราอั้ง 50 ครัวเรือน ได้ปลูกชาเพื่อให้ชาวดาราอั้งมีอาชีพและรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน กรมพัฒนาที่ดินจึงทำเป็นแนวขั้นบันไดเพื่อง่ายต่อการดูแลและควบคุมทรงพุ่มของต้นชาได้ง่าย และชาวบ้านยังปลูกต้นดอกไม้จีนเอาไว้ตรงขั้นบันไดเพื่อป้องกันคันดินถูกน้ำกัดเซาะและไม่ให้ดินถล่ม ชาวบ้านจะเริ่มเก็บชากันตั้งแต่ 07:00 น. ถึง 15:00 น. ในหนึ่งแปลงมีกำหนดใบชาส่งโรงงานแปรรูปของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 600 กิโลกรัม เมื่อเก็บเสร็จแล้วจะพักให้ชาแตกยอดออกมาใหม่โดยใช้เวลาประมาณ 55-60 วัน ซึ่งในหนึ่งปีจะสามารถเก็บใบชาได้ประมาณ 4-5 ครั้ง  ซึ่งในช่วงที่รอให้ใบชาแตกยอกใหม่ชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปช่วยกันเก็บใบชาในแปลงเพื่อนบ้าน จนกลายเป็นวัฒนธรรมลงแขกเก็บชากัน

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65 เวลา 12.00 – 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
HaveANEWSDay-1-650715- (17)
HaveANEWSDay-1-650715- (15)
HaveANEWSDay-1-650715- (16)
HaveANEWSDay-1-650715- (18)
+16
HaveANEWSDay-1-650715- (17)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (15)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (16)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (18)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (1)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (2)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (5)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (6)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (4)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (3)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (19)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (20)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (7)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (8)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (10)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (9)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (11)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (13)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (14)
Preview
HaveANEWSDay-1-650715- (12)
Preview
ติดตามเรา