KIDs พิชิต CODE | ห้องเรียนอัจฉริยะ
ทุกวันเสาร์ | 14:00-14:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ใบไม้ที่อาบแสงจันทร์คืนนี้นั้น จะสามารถนำไปใช้บำรุงพืชผลฤดูกาลไหน ?
image 01 พ.ค. 64 เวลา 14.00 น.

เกมพิชิต Code สัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่า

ณ โลกที่สงบสุขแห่งหนึ่ง ที่มีดวงจันทร์ส่องสว่างไสว บนดวงจันทร์มีกระต่ายอาศัยอยู่ แต่มันไม่ใช่กระต่ายธรรมดา มันเป็นกระต่ายวิเศษที่สามารถใช้พลังจากดวงจันทร์ทำให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้  ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง เจ้ากระต่ายจะปรากฏตัวให้คนบนโลกเห็นแล้วส่องแสงลงมายังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านดูแลรักษาไว้ แสงที่ส่องลงมายังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ใบไม้ร่วง 1 ใบที่สามารถเก็บหลังจากอาบแสงจันทร์คืนนั้น ไปทำเป็นยาวิเศษ บำรุงพืชพรรณที่ปลูกได้ แสงจันทร์ที่เจ้ากระต่ายส่องกระทบใบไม้นั้นจะมีสองสีด้วยกัน ได้แก่ สีเขียวระยิบระยับ และสีเหลืองทองอร่าม โดยรูปแบบแสงที่ส่องแต่ละคืนนั้น จะสลับไปมาทั้งหมด 5 ครั้ง และเป็นตัวบ่งบอกว่าใบไม้ที่อาบแสงจันทร์คืนนั้นจะสามารถนำไปทำยาวิเศษ น้องๆ มาช่วยชาวบ้านคิดกันที ว่าใบไม้ที่อาบแสงจันทร์คืนนี้นั้น จะสามารถนำไปใช้บำรุงพืชผลฤดูกาลไหน ?

เฉลย คำตอบคือ ยาวิเศษฤดูใบไม้ร่วงนั่นเอง 

ด้วยการใช้ทักษะการมองเห็นรูปแบบ จากสีของใบไม้ทั้ง 5 ฤดู  เทียบกับสีของใบไม้ที่ส่งมาผิด  ตามข้อมูลคือผิดหนึ่งจุด  ดังนั้น เมื่อเราเทียบดูทีละอัน ยาวิเศษฤดูร้อน มีสีใบไม้ผิด 3 จุด  ยาวิเศษฤดูฝน มีสีใบไม้ผิด 4 จุด  ยาวิเศษฤดูหนาว มีสีใบไม้ผิด 2 จุด  ยาวิเศษฤดูใบไม้ผลิ มีสีใบไม้ผิด 4 จุด  ส่วน ยาวิเศษฤดูใบไม้ร่วง มีสีใบไม้ผิด 1  จุด คือตรงใบ ที่ 4 เท่านั้น ตรงกับเงื่อนไข  จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเอง

ติดตามรายการ Kids พิชิต Code ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 ชมย้อนหลังทาง www.ALTV.tv/KidsPiChitCode

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE