ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
image 15 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

มาเรียนรู้การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion : SHM) คือ การเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล และมีคาบของการเคลื่อนที่คงตัว เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง การสั่นของสายเครื่องดนตรี การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง