ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
image 07 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น.

คำทับศัพท์ และคำศัพท์บัญญัตินั้น มีความแตกต่างกัน คือ คำทับศัพท์ หมายถึง คำที่ถ่ายเสียงมาจากรูปคำในภาษาอื่น และนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาไทย เพื่อให้คนที่ใช้ภาษาสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องเช่น  บุฟเฟต์   มาจากภาษาอังกฤษว่า buffet ส่วนคำศัพท์บัญญัติ  เป็นการสร้างคำขึ้นมาใหม่ และมีความหมายตรงตามคำศัพท์เดิม ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประสมคำภาษาไทย หรือใช้คำบาลี สันสกฤตมาสมาสกัน เช่น ดาวเทียม มาจากคำว่า satellite    

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น วันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 เวลา 08.30 - 09.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง