Search ALTV

line
Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 10000 results
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา ระบบนิเวศและความหลากหลาย (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย )
เจาะลึก แต่เต็มไปด้วยความสนุกให้กับน้อง ๆ แน่นอน
image 22 เม.ย. 64 เวลา 16.40 น.
image
Tutor Hub
| ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
เจาะลึก แต่เต็มไปด้วยความสนุกให้กับน้อง ๆ แน่นอน
image 22 เม.ย. 64 เวลา 16.40 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา ระบบนิเวศและความหลากหลาย (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย )
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำความเข้าใจ !!
image 16 เม.ย. 64 เวลา 19.30 น.
image
Tutor Hub
| ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำความเข้าใจ !!
image 16 เม.ย. 64 เวลา 19.30 น.
image
Smart Classroom
| 1 ปี กับหลากหลายเรื่องราวของผู้สูงวัย
พบกับเรื่องราวของผู้สูงวัยตลอดปี พ.ศ. 2564 ที่ถูกนำเสนอไปแล้วอย่างหลากหลายเรื่องราว
image 19 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น.
image
Tutor Hub
| M1_วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต (ตอน วิทยาศาสตร์ : การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต)
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้
image 03 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
image
AL NEWS
| กสศ. กับความพยายามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบาง
พยายามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางให้ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของครอบครัว
image 10 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้และแบบฝึกหัด คำที่มีหลายความหมาย (ตอน คำที่มีหลายความหมาย)
วันนี้ครูพี่นุ่นกับครูพี่แนทจะมาชวนน้อง ๆ มารู้จักกับคำที่มีหลายความหมาย เช่น body ที่แปลว่า ร่างกาย
image 05 ธ.ค. 63 เวลา 11.00 น.