Search ALTV

line
Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 979 results
image
Tutor Hub
| สุขภาพกาย สุขภาพจิต
สร้างความสมดุลระหว่าง กายกับจิต
image 04 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น.
image
Tutor Hub
| แบบฝึกหัดและเฉลย ตอน สุขภาพกายสุขภาพจิต (ตอน สุขภาพกาย สุขภาพจิต )
สร้างความสมดุลระหว่าง กายกับจิต
image 04 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น.
image
Smart Classroom
| ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงวัย รู้เร็ว มีทางออก
สูงวัยวาไรตี้วันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงวัย
image 25 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.
image
Tutor Hub
| เชฟน้อยทำอาหารเพื่อสุขภาพ
พบกับภารกิจ เรียนรู้ ทำอาหารเพื่อสุขภาพนักกีฬา
image 11 ก.ย. 63 เวลา 18.35 น.
image
Homeroom Home-Run
| ตามเทรนด์โลกไปกับนักสื่อสารสุขภาพ
เจาะลึกแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาพ
image 03 เม.ย. 64 เวลา 15.00 น.
image
Smart Classroom
| สูงวัยสุขภาพดีแห่งบ้านเกาะเกิด
พบกับสูงวัยสุขภาพดีแห่งชุมชนเกาะเกิดกับการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
image 25 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้ ความหมายของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ (ตอน สื่อโฆษณากับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
พี่เตยกับพี่พิมคุยกันเรื่องของการซื้อขนม ที่พี่เตยซื้อมาเป็นจำนวนมากเพราะ ดูจากโฆษณาแล้วอยากได้ของที่แถมมากับขนม ครูอรจึงอธิบายเกี่ยวกับ สื่อโฆษณา สื่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งสื่อในลักษณะอื่น ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้น
image 25 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น.