ห้องเรียน On Air | จันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10

Share
Follow
ห้องเรียน On Air

รายการ ห้องเรียน On Air เป็นรายการสอนหนังสือ โดยคณะอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอนแบบเจาะลึกเนื้อหาวิชาชั้น ม.ปลาย  ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อัดแน่นด้วยความรู้ครบครัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.40 - 17.10 น.

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 ClassRoom@ALTV.tv
image 10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์
image
image รายการที่เกี่ยวข้อง
image
Tutor Hub

จันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
ห้องเรียนติวเข้มมัธยม
Tutor Hub

จันทร์-ศุกร์ | 13:40-14:40
ห้องเรียนติวเข้ม ม.3 เข้า ม.4
Tutor Hub

จันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1
Tutor Hub

จันทร์-อาทิตย์ l 19:30-20:30
ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
Homeroom Home-Run

อาทิตย์ l 16.00-16.30
โรงเรียนนานาช่าง
Tutor Hub

จันทร์-ศุกร์ l 12:10 และ 19:05
โฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน