รู้จักกับ ALTV

Active Learning TV "ทีวีเรียนสนุก"

ALTV มัลติแพลตฟอร์มที่ดึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มาร่วมกันสร้างนิเวศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ครูต้องได้พัฒนาและทบทวนทักษะการสอน ผู้ปกครองต้องได้มีโอกาสเตรียมตัวร่วมสร้างเสริมสมรรถนะกับลูก และชุมชนต้องได้มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตวิถีใหม่

ซึ่งไทยพีบีเอส มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และทำงานบนฐานเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงาน ด้านการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ ALTV อาทิ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก

ทั้งนี้ ALTV จะเสริมกลุ่มช่องทีวีเพื่อการศึกษาด้วยการออกแบบเนื้อหาและผังรายการให้ ผสมผสานกลุ่มสาระวิชาเข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก โดยเนื้อหาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 43% ครู 34% พ่อแม่ 23% แยกตามประเภทรายการเป็นสาระความรู้ เสริมการศึกษา 40% สาธิตการสอนของครู 36% รายการเนื้อหาสำหรับครอบครัว สถานการณ์ปัจจุบัน และอื่น ๆ 24%

ซึ่ง ALTV จะวางผังไล่ตามลำดับเวลาจากกลุ่มเด็กปฐมวัยในช่วงเช้า เด็กประถม เด็กมัธยม วัยรุ่น ไปจนถึงพ่อแม่ช่วงค่ำก่อนปิดสถานี โดยในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์-ศุกร์ กำหนดให้เป็นช่วงเวลาของครูด้วยรายการสาธิตการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มครู

logo
ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
ALTV CI
ติดตามเรา