ติดต่อเรา

โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมวิถีการเรียน ที่บูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน ครอบคลุมฐานสมรรถนะของเด็กทุกช่วงวัย รวมทั้งครอบครัว และครู

การเดินทาง รถเมล์สาย 52, 29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555 และ ปอ.29

Contact Info

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


เสนอแนะติชม

หัวข้อ
ALTV เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน เกี่ยวกับรายการของทางสถานี รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆ คำแนะนำติชมและข้อเสนอแนะของท่าน จะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละรายการเพื่อดำเนินการแก้ไข