เสนอแนะติชม
ALTV เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน เกี่ยวกับรายการของทางสถานี รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ คำแนะนำติชมและข้อเสนอแนะของท่าน จะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละรายการเพื่อดำเนินการแก้ไข
เลือกรายการหรือหน่วยงาน
logo
ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
ALTV CI
ติดตามเรา