Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด | เสาร์ I 12:55-13:15

Share
Follow
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด line

รายการ Reality ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Stem ผสมผสานความสนุกหลากรส เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายระดับประถมศึกษา ที่เป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 มีทั้งการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 12.55 - 13.15 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 KidRangers@ALTV.tv
moderator

โตส : วีรวัฒน์ ลีวงศ์ธนวิทย์

ผู้ดำเนินรายการ
10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์ 10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์
ดูเพิ่ม