Learning Innovation Forum | 13 ก.ค. | 08:40-09:10

Share
Follow
Learning Innovation Forum line

งานเสวนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ Learning Innovation Forum : “ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21” เวทีแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์แง่มุมการศึกษาวิถีใหม่ ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเพื่อเด็กและครอบครัว รวมถึงนักวิชาการ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 webmaster@ALTV.tv
รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้อง
ดูเพิ่ม
Tutor Hub

จันทร์-ศุกร์ l 12:10-12:40
Innovative Wisdom