ครูปล่อยแสง | จันทร์-ศุกร์ l 12:10 และ 19:05

Share
Follow
ครูปล่อยแสง line

รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหา ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.10 - 12.40 น. และออกอากาศอีกครั้ง เวลา 19.05 -19.30 น.

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 LetThereBeLight@ALTV.tv
moderator

อ๊อฟ : ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์

ผู้ดำเนินรายการ
10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์ 10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์
ดูเพิ่ม
รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้อง
ดูเพิ่ม
Tutor Hub

พฤหัสบดี I 18:10-18:15
มือน้อยแสนซน