เรื่องเล็กเขย่าโลก | พุธ I 09:30-10:00

Share
Follow
เรื่องเล็กเขย่าโลก

รายการสิ่งแวดล้อมที่จะเชื่อมโยงเรื่องเล็กๆ ใกล้ๆ ตัว ไปสู่เรื่องใหญ่ ระดับโลก เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และประหยัด

รายการเรื่องเล็กเขย่าโลก ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 09.30 - 10.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 RuengLek@ALTV.tv
moderator

: ประสาน อิงคนันท์

ผู้ดำเนินรายการ
image รายการที่เกี่ยวข้อง
image
Knowledge Pool

เสาร์ l 19:05-20:00
เรื่องเล่ารัตนโกสินทร์
Knowledge Pool

จันทร์-ศุกร์ l 12:10-12:40
เรื่องวิทย์หลังเลนส์