VOCAB Journey | พุธ I 18:40-19:00

Share
Follow
VOCAB Journey line

เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กรวมถึงครอบครัว และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 18.15-18.35 น.

ติดต่อรายการ 0-2790-2000 VocabJourney@ALTV.tv
moderator

ผู้ดำเนินรายการ : Gregory J. Raymond

ผู้ดำเนินรายการ
10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์ 10 วิดีโอยอดนิยมในรอบสัปดาห์
ดูเพิ่ม
รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้อง
ดูเพิ่ม
Tutor Hub

พุธ I 18:15-18:35
VOCAB KING