ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Happy Anniversary ครบ 1 ปี ALTV ทีวีเรียนสนุก
แชร์
ชอบ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Happy Anniversary ครบ 1 ปี ALTV ทีวีเรียนสนุก
13 ก.ค. 64 • 23.16 น. | 876 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Happy Anniversary ครบ 1 ปี ALTV ทีวีเรียนสนุก" ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ALTV ทาง www.ALTV.tv/Anniversary เมื่อวันที่ 1 - 10 ก.ค. 64 ได้รับชุดเครื่องเขียนดีไซน์สุดพิเศษ จำนวน 100 รางวัล (1 รางวัล/ 1 ท่าน) เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณจาก ALTV รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน มีดังต่อไปนี้

 

 1. Apisara Dulma
 2. THIENCHAI THAMMANAVARAT
 3. คุณกนกพร วิมลจิตต์
 4. คุณกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์
 5. คุณกรกช คนึงสัตย์ธรรม
 6. คุณกรกช รัตนผุสดีกุล
 7. คุณกฤตินี ทิศพรมทอง
 8. คุณกฤติยา กนกนาถ
 9. คุณกัญชลิกา พรมมะลิ
 10. คุณกัญญาณัฐ สำเภา
 11. คุณกาญจนา มะณีป่ำ
 12. คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล
 13. คุณจันทร์ฉาย การะนาท
 14. คุณจันทรา บำรุงศิลป์
 15. คุณจารุวรรณ โพธิวงศ์
 16. คุณจารุวรรณ วิทยาภรณ์
 17. คุณชัยรัตน์ น้ำนุช
 18. คุณชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
 19. คุณชุติรัตน์ พิพัชร์ชยางกูร
 20. คุณไชยทัศน์ ศรีวิบูลย์
 21. คุณฐิติมา เสาแก้ว
 22. คุณณธวัช ฉายศิริกุล
 23. คุณณัฐชนน ยิ่งยง
 24. คุณณัฐธิดา อนงค์
 25. คุณณัฐพล ทรัพย์ขำ
 26. คุณณัฐวุฒิ นุชนนทรี
 27. คุณณัฐิดา ชัยบุรี
 28. ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์
 29. ด.ช. ณพิชญ์ อนุกูล
 30. ด.ช. ปองพล มานะกสิกิจ
 31. ด.ช. พิทักษ์พงษ์ กวีวัจน์
 32. ด.ช. ศตวรรษ อินทวงค์
 33. ด.ญ. พิชชากร เจริญวิโกสม
 34. ด.ญ. พิชญาวี บุญเรือง
 35. ด.ญ. วัลย์ชิศา คมขำ
 36. คุณดำรง มุ่งสันติ
 37. คุณตรีชาพล สีนา
 38. คุณตวิษา วรสุทธิ์พิศาล
 39. คุณตัสนีม จรเมือง
 40. คุณเตชทัต​ เกลียว​สี​นาค​
 41. คุณถิรา นาคทั่ง
 42. คุณทรรศนนท์ ปัญญาโกษา
 43. คุณเทพกัญญา หาญศีลวัต
 44. คุณแทนธรรม ไพบูลย์ยิ่ง
 45. คุณธนากร ผาสีดา
 46. คุณธิดา ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ
 47. คุณนนทกร ชรารินทร์
 48. คุณนพรัตน์ สุทธิไวยกิจ
 49. คุณนลิศา ทองบุญเย็น
 50. คุณนิช​คุณ​ จุ้ย​เส็ง​
 51. คุณเนรัญ รีบเร่ง
 52. คุณบุญศิริ บุญเจริญ
 53. คุณปฏิญญา ไชยรัตน์
 54. คุณปรมินทร์ นิระโส
 55. คุณประอรรัตน์ ปังสิริวรกุล
 56. คุณปัณณวัฒน์ ดาวัลย์
 57. คุณปิยชัย แสงสสอาด
 58. คุณผ่องทิพย์ จำประเทศ
 59. คุณพรเพ็ญ วงค์นสมบัติ
 60. คุณพรหมพิริยะ นาคะเสถียร
 61. คุณพราวพิชชา ช่วยบุญชู
 62. คุณพลศักดิ์ พวงมาลัย
 63. คุณพัชรพร เสริมสินสายทอง
 64. คุณพัฒนา โนบรรเทา
 65. คุณพัลลภ ปานนาค
 66. คุณพิรี​ย์​ ไชย​ชนะ​
 67. คุณพิสุทธิ์ แสงสัตยา
 68. คุณเพชรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
 69. คุณภวินท์สรรค์ องอาจพสุ
 70. คุณมานิตย์ ธีรากิจ
 71. คุณรุสนานี ดือเระ 
 72. คุณลิณราญา คำวัดไทร
 73. คุณวทัญญู ดลเกียรติกุล
 74. คุณวรินทร์ทิพย์ ศาสนพิทักษ์
 75. คุณวลัยลักษณ์ ศรีวิชัย
 76. คุณวลีพร เลิศไพบูลย์พิศาล
 77. คุณวสันติ คงดี
 78. คุณวันชัย ปานปัญญา
 79. คุณวิภักดิ์สรณ์ บุญประสงค์
 80. คุณวิมล รัตนกูล
 81. คุณวิศิณีย์ อนุต
 82. คุณวีรชัย ขำไพโรจน์
 83. คุณศศิกานต์ มาลากิจ
 84. คุณศิรินทิพย์ ธรเจริญศรี
 85. คุณศิริพร สุชาติพงศ์
 86. คุณศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์
 87. คุณสมใจ ลิขิตรัตนพิศาล
 88. คุณสมพร เลิศสุวรรณกิจ
 89. คุณสมพร สีฉ่ำ
 90. คุณสมศรี ประกอบเสียง
 91. คุณสิริลักษณ์ สุวรรณสถิตย์
 92. คุณสุนทรี ผ้าชนะปรีดี
 93. คุณหทัยภัทร จันทร์กระจ่าง
 94. คุณอติพรรณ เจริญผล
 95. คุณอธิรักษ์ ชินคล้าย
 96. คุณอรุณศิริ อันสุวรรณ์ชัย
 97. คุณอังศุพร​ นันทวรรณ​
 98. คุณอำนาจ ญาณมีสุข
 99. คุณอุไรรัตน์ พิชิตกุลพันธ์
 100. คุณเอกชัย แก้วมั่น

 

วิธียืนยันสิทธิ์

 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ALTV ภายในวันที่ 17 ก.ค. 64 ทางโทรศัพท์ที่แจ้งหมายเลขไว้ 
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ทีมงาน ALTV กำหนดอย่างครบถ้วน
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 21 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ทำการยืนยันสิทธิ์ครบถ้วนเท่านั้น

 

 

ทีมงานขอขอบคุณแฟน ๆ ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกับกิจกรรมสนุก ๆ กันได้อีกในครั้งต่อไป พร้อมรับชมสาระความรู้จากรายการต่าง ๆ ได้ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก และทาง www.ALTV.tv

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ALTV, 
#ALTVครบ1ปี, 
#กิจกรรมALTV, 
#ALTVHappyAnniversary, 
#กิจกรรมแบบสำรวจ, 
#แบบสำรวจALTV, 
#SurveyALTV, 
#กิจกรรมแทนคำขอบคุณ, 
#วันเกิดaltv, 
#วันครบรอบALTV, 
#วันเปิดสถานีALTV, 
#วันเปิดช่องALTV, 
#ตอบแบบสำรวจ 
ALTV CI
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ALTV News
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ALTV, 
#ALTVครบ1ปี, 
#กิจกรรมALTV, 
#ALTVHappyAnniversary, 
#กิจกรรมแบบสำรวจ, 
#แบบสำรวจALTV, 
#SurveyALTV, 
#กิจกรรมแทนคำขอบคุณ, 
#วันเกิดaltv, 
#วันครบรอบALTV, 
#วันเปิดสถานีALTV, 
#วันเปิดช่องALTV, 
#ตอบแบบสำรวจ 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา