image

ประกาศ 50 รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Quiz สนุกวันสุนทรภู่

29 มิ.ย. 64 เวลา 14.01 น.
Share

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Quiz สนุกวันสุนทรภู่" ร่วมสนุกตอบคำถามเนื่องในวันสุนทรภู่ 10 ข้อ 10 คะแนน ทาง LINE @ALTV4 เมื่อวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 64 ได้รับกระเป๋าและเครื่องเขียนดีไซน์สุดพิเศษจาก ALTV จำนวน 50 รางวัล รายชื่อมีดังต่อไปนี้

 

 1. คุณกนิษฐา เศรษฐคุปต์
 2. คุณกฤษกร สิงห์ฉลาด
 3. คุณกันตพัฒน์ บัวจันทร์
 4. คุณคนึงนิจ พัฒน์กุลธนัตถ์
 5. คุณจิรชญา วงษ์เเดง
 6. คุณฉันท์สินี อินหลี
 7. คุณชฎาทิพย์ รัตนกูล
 8. คุณชลธิชา บุญมีโชติ
 9. คุณชูชาติ​ ชูสถาน
 10. คุณณฐกานต์ อุดมทรัพย์
 11. คุณณัชชา คึมยะราช
 12. ด.ช.จิรพนธ์ เพ็ชรพงษ์
 13. ด.ช.นรภัทร วิมลจิตต์ 
 14. ด.ญ.เกวลิน สุขศรีเลิศวิชัย
 15. ด.ญ.วริศรา นามยินดีลม 
 16. คุณตัสนีม ดาแม
 17. คุณถนอม ราชศักดิ์
 18. คุณธนภัทร เดชะคำภู
 19. คุณธนวัฒน์ ศรีสง่า
 20. คุณธรรม​ เบญจผ่องวัฒนา
 21. คุณธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์
 22. คุณธันย์ณิชา วรัตถ์ปวีร์ธร
 23. คุณธิติพันธ์ ภมรศิริ
 24. คุณบุญยืน สินนุสัน
 25. คุณปพิชญา จันทบุตร
 26. คุณประจักษ์ น้อยเหนื่อย
 27. คุณประณยา คงศรี
 28. คุณปิยะพงษ์ งันลาโสม
 29. คุณพงษ์เทพ เอิ้อมวิจิตร
 30. คุณพงษ์ธร จาฏุพจน์
 31. คุณพงษ์ศธร ยางนอก
 32. คุณพรเทพ เอื้อสู่บุญ
 33. คุณมาลี ทองบางผึ้ง
 34. คุณมุทิตา ธรดุษฎี
 35. คุณเมธา ดีมี
 36. คุณวรรณ​ภา​ มัญยะหงษ์
 37. คุณวสุมดี นันตมาศ
 38. คุณวิทยา สุทธิศักดิ์โรจน์
 39. คุณวิภาดา แตงทอง
 40. คุณศรัญยพัฒน์ วงษ์แดง
 41. คุณสกุลศักดิ์ ศรีสุข
 42. คุณสงกรานต์ แก่นแก้ว
 43. คุณสมรักษ์ สืบดา
 44. คุณสันติวัฒน์ จันทร์ใด
 45. คุณสุดารัตน์ ภู่พวงทอง
 46. คุณสุธาทิพย์ อุดมมงคล
 47. คุณอรชลิดา ธนัทอนันตกุล
 48. คุณอัญชลิกา ปุ้งเผ่าพันธ์
 49. คุณอันดามัน พัฒนะโพ
 50. คุณอุไรรัตน์ พิชิตกุลพันธ์

 

วิธียืนยันสิทธิ์

 • ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน จะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ALTV ภายในวันที่ 2 ก.ค. 64 ทางโทรศัพท์ที่แจ้งหมายเลขไว้ 
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ทีมงาน ALTV กำหนดอย่างครบถ้วน
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 4 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ทำการยืนยันสิทธิ์ครบถ้วนเท่านั้น

 

 

ทีมงานขอขอบคุณแฟน ๆ ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกับกิจกรรมสนุก ๆ กันได้อีกในครั้งต่อไป พร้อมรับชมสาระความรู้จากรายการต่าง ๆ ได้ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก และทาง www.ALTV.tv