ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
รวมสูตรคำนวณที่ใช้ค่า π
แชร์
ชอบ
รวมสูตรคำนวณที่ใช้ค่า π
14 มี.ค. 65 • 14.40 น. | 42,150 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

พาย คือ?

พาย หรืออักษรกรีกคือ π บางทีก็เขียนว่า pi เป็น ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์​ ที่คำนวณได้จากเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14... เป็นค่าที่มีตัวเลขยาวต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบ ถือเป็นจำนวนอตรรกยะ และไม่มีชุดตัวเลขใดที่ซ้ำกัน

 

 

วันที่ 14 เดือน 3 (ประเทศไทยคือเดือนมีนาคม) ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันพาย (Pi Day)

 

ทำไมถึงเกิดวันพาย π (Pi Day) ขึ้นมา

วันพาย π เป็นวันที่นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกกำหนดขึ้นมา ด้วยเหตุผลใดยังไม่แน่ชัด แต่ขณะเดียวกันในวันที่ 14 เดือน 3 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเช่นกัน

 

วันนี้เราจะมาแนะนำสูตรคณิตศาสตร์ที่มีค่าพาย π มาเกี่ยวข้อง ใครยังจำสูตรการคำนวณเหล่านี้ไม่ได้ มาค่อยจำ ค่อยคำนวณไปพร้อมกัน

 

 

สูตรการหาเส้นรอบวงและพื้นที่รูปวงกลม 

พื้นที่รูปวงกลม = π r²

เส้นรอบวง = 2 π r

 

 

สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกลม

พื้นผิวทรงกลม = 4 π r2

ปริมาตรทรงกลม = 4/3 π r3

 

 

สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก = π r2h

ปริมาตรทรงกระบอกกลวง = π h (R2 - r2)

 

 

สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกรวย

ปริมาตรทรงกรวย = 1/3 π r2h

 

ใครยังไม่เต็มอิ่ม อยากทดลองทำโจทย์ที่ท้ายทาย ตามมาทางนี้กับรายการ "ห้องเรียนติวเข้มม.ต้น" ตอน คณิตศาสตร์ : พื้นที่ผิวและปริมาตร มาทบทวนความรู้ไปพร้อมกัน

 

 

 

ที่มา : What is Pi ?

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#พาย, 
#ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์, 
#จำนวนอตรรกยะ, 
#PiDay, 
#วันคณิตศาสตร์โลก, 
#สูตรการหาเส้นรอบวง, 
#สูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม, 
#สูตรการหาเส้นรอบวงรูปวงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตร, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกระบอก, 
#กระบอก, 
#วงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกรวย, 
#ทรงกรวย, 
#ทรงกระบอก, 
#ห้องเรียนติวเข้มม.ต้น, 
#คณิตศาสตร์, 
#พื้นที่ผิวและปริมาตร, 
#พื้นที่ผิว, 
#ปริมาตร, 
#ทบทวนความรู้, 
#แจกสูตรคณิตศาสตร์, 
#แจกสูตร, 
#สูตรคณิตศาสตร์, 
#สูตร, 
#ค่าคงตัว, 
#คำนวณ 
ALTV CI
Interest Thing
Interest Thing
ALTV All Around
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#พาย, 
#ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์, 
#จำนวนอตรรกยะ, 
#PiDay, 
#วันคณิตศาสตร์โลก, 
#สูตรการหาเส้นรอบวง, 
#สูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม, 
#สูตรการหาเส้นรอบวงรูปวงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตร, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกระบอก, 
#กระบอก, 
#วงกลม, 
#สูตรการหาปริมาตรรูปทรงกรวย, 
#ทรงกรวย, 
#ทรงกระบอก, 
#ห้องเรียนติวเข้มม.ต้น, 
#คณิตศาสตร์, 
#พื้นที่ผิวและปริมาตร, 
#พื้นที่ผิว, 
#ปริมาตร, 
#ทบทวนความรู้, 
#แจกสูตรคณิตศาสตร์, 
#แจกสูตร, 
#สูตรคณิตศาสตร์, 
#สูตร, 
#ค่าคงตัว, 
#คำนวณ 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา