HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภัย Cyber stalking
image 21 ก.ค. 63 เวลา 17.40 น.
  • ภัย Cyber stalking

Cyber stalking อาชญากรรมที่สะกดรอยตามผู้อื่น โดยการคุมคามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โซเซียล ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวต่าง ๆ ที่ทางผู้ใช้โซเซียลได้อัพเดทข้อมูลเข้าไปในโลกออนไลน์ทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีสามารถคุมคามข้อมูลหรือการนำเก็บข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้โซเซียลแล้วสะกดรอยตาม และอาจถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างใช้อย่างไม่ประสงค์ดีได้อีกด้วย

  • เกษตรกรรุ่นใหม่

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ หันมาสนใจการทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อย 1 ในนั้นก็คือ คุณเสาวรส สันประเสริฐ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนใคร เธอเรียนจบทางด้านนิเทศศิลป์ และพยายามปลูกต้นไม้อยู่นาน แต่ปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมด จุดนี้เองที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอหันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว จนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของสถาบันพัฒนานักธุรกิจเกษตร ในปัจจุบัน

  • ดนตรีโรงหมู

หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าในชุมชนแห่งนี้จะมีโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เด็ก ๆ ที่นี่เขามีวงดนตรีของตัวเองด้วยชื่อว่า “วงดนตรีโรงหมู” วงดนตรีนี้เกิดขึ้นโดยครูณัฐพล ปลาโพธิ์ หรือครูจืด จิตดาสาที่เข้ามาเปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงเรียนดนตรี เพื่อให้เด็ก ๆ ในชุมชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดให้กับชีวิตในอนาคต และเพื่อลดปัญหาการซ่อมสุมที่ไม่ดีของเด็ก ๆ

  • รู้หรือไม่ : จังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลมากที่สุดในไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน และมีเทศบาลถึง 120 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย

  • Words Around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Compliment

ภาษาอังกฤษวันนี้เกี่ยวกับ คำชม ซึ่งในภาษาอังกฤษคือ Compliment การที่เราชมใครก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง ญาติมิตร คนในครอบครัว หรือเพื่อน ๆ แต่ถ้าเราชมใครต้องชมด้วยความจริงใจ 

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันอังคารที่ 21 ก.ค. 63 เวลา 17.40 - 18.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE