HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
หยุดนิสัยฟุ่มเฟือย
image 27 ก.ค. 63 เวลา 17.40 น.
  • หยุดนิสัยฟุ่มเฟือย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มเยาวชน 15 คน ที่เรียกตัวเองว่า “ทีมเยาวชนชนเผ่าเกษตรสันป่าตอง” ได้ริเริ่มจัดการออมขึ้นมา เนื่องจากสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องใช้เงินมากกว่าการอยู่บนดอย แก้ปัญหาโดยใช้การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ซึ่งจะทำให้รู้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น และเสียดายเงินที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น

  • นิทรรศการบางลำพู

เมื่อไม่นานมานี้นักศึกษา และอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาได้จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า ARCH SU FEST : 2020 New World x Old Town (อาช-ซุ-เฟสท-สองพันยี่สิบ-นิว-เวิลด์-โอด์-ทาวน์) ขึ้นที่ตึกร้างของห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ หรือ วังมัจฉา นิทรรศการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสัมคม เพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป

  • การล้างมือของบุคลากรทางการแพทย์

น้องปัญญา วิทยากรตัวน้อยที่มาอธิบายและสาธิตการล้างมือที่ถูกต้องของบุคคลากรทางการแพทย์ โดยการล้างมือมีทั้งหมด 3 ประเภท

1.การล้างมือแบบทั่วไป (Normal handwashing)

2.การล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ(Hygienic handwashing)

3.การล้างมือเพื่อทำการผ่าตัด(Surgical handwashing)

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Windshield

shield แปลว่า กำบัง ป้องกัน ดังนั้น Face shield ก็คือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า แต่ถ้าถามว่ากระจกหน้ารถยนต์ เราจะเรียกว่า windshield คำนี้ชาวอเมริกันนิยมใช้กัน ส่วนชาวอังกฤษจะเรียกคำนี้ว่า windscreen ตัวอย่างประโยค เช่น I am cleaning my windshield.

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 63 เวลา 17.40 - 18.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE