HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
โรงเรียนแห่งทักษะชีวิตของเด็กชาวปกากะญอ
image 05 ส.ค. 63 เวลา 07.30 น.
  • โรงเรียนแห่งทักษะชีวิตของเด็กชาวปกากะญอ

รัชนี ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแปะ เล่าให้ฟังถึงเด็กๆในพื้นที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเมืองทำให้การสอนตามหลักสูตรกลางอาจไม่เข้าดังนั้นจึงต้องปรับเอาสภาพแวดล้อมมาสอนกับเด็กๆในการประยุกต์ ทั้งการเข้าป่า การปลูกข้าว นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาชุมนุมที่สอนให้เด็กนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคต VOX POP เด็กๆ ว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เรียนวิชาในโรงเรียน

  • วันนี้ในอดีต : กำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร.

วันนี้ในอดีต ในปี พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกรมทหารหน้าขึ้น จึงกำเนิดเป็น คะเด็ตทหารหน้า และทรงให้เร่งปรับปรุงกิจการทหารโดยลำดับ เมื่อเจริญกว้างขวางและเป็นแบบแผนขึ้นบ้างแล้ว จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหารสำหรับทหารบกทั่วไปขึ้น

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Clean Food

ถ้าพูดถึง Clean Food ตอนนี้ สำนักราชบัณฑิตยสภา ได้ประกาศให้ใช้คำนี้แทนคำภาษาไทยได้แล้ว ส่วน Clean Food ก็คือ อาหารที่ปรุงแต่งน้อย ออกเสียงว่า Clean Food ไม่ใช่ Clean Foot เพราะจะแปลว่า เท้าสะอาด หรือ Clean Fruit แปลว่า ผลไม้สะอาด

ประโยคตัวอย่างLet’s start eating clean food now. You will be in good health. มาเริ่มกินอารหารปรุงแต่งน้อยกันตอนนี้ คุณจะมีสุขภาพที่ดี

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันพุธที่ 5 ก.ค. 63 เวลา 07.30 - 07.40 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE