image
HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
image 07 ส.ค. 63 เวลา 07.30 น.
  • โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนที่นำปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้าอยู่ทั้งในทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 13 ฐานการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กๆรู้จักคำว่าพอและประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหนึ่งทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทชุมชมและนำไปใช้ได้จริงในอนาคตโดยการเรียนรู้ของเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงสัมผัสและเรียนรู้ในพื้นที่สีเขียวเช่นการปลูกผักการสำรวจพันธุ์พืชมากกว่าการเรียนทฤษฎีในห้องสี่เหลี่ยม

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Oil

Oil แปลว่า “น้ำมัน” ไม่ได้ออกเสียงว่า “ออย” นะคะ คำว่า น้ำมัน คนไทยใช้กับทุกอย่าง ไปเติมน้ำมันรถก็ น้ำมัน จะผัดหรือทอดก็ใช้ น้ำมัน ชาวต่างชาติฟังก็งง พูดถึงน้ำมันที่ทำให้รถวิ่งได้ก่อนนะคะ คนอเมริกันเรียกว่า gas ซึ่งย่อมาจาก gasoline แต่คนอังกฤษเรียกว่า Petrol ย่อมาจาก Petroleum

  • วันนี้ในอดีต : วันรพี

วันนี้ในอดีต วันที่ 7 สิงหาคม 2463 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 07.30 - 07.40 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE
รายการที่เกี่ยวข้อง