ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ชีววิทยา : การแบ่งเซลล์ 4
image 14 ก.ย. 63 เวลา 15.15 น.

ติดตามเรื่องของการแบ่งเซลล์ครั้งที่ 4 ต่อจากตอนที่แล้ว ในวิชาชีววิทยาโดย อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ชีววิทยา : การแบ่งเซลล์ 4 วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

Playlist
รายการที่เกี่ยวข้อง