HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
การจัดการขยะในโรงเรียนบ้านสร้างก่อ อุดรธานี
image 01 พ.ย. 63 เวลา 07.30 น.
  • การจัดการขยะในโรงเรียนบ้านสร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ยิ่งจำนวนนักเรียนเยอะ ขยะก็เพิ่มขึ้นตาม โรงเรียนบ้านสร้างก่อในพื้นที่โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste มีการจัดการให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งในการแยะขยะ โดยมีถังขยะแต่ละประเภทในโรงเรียน และนำขยะที่แยกแล้วมาเพิ่มมูลค่า เช่น การนำขยะเปียกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ โดยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนำขยะเปียกมาทำเป็นน้ำหมักเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น นำไปล้างห้องน้ำ หรือทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี

  • รู้หรือไม่  : นม UHT กล่องแรกของคนไทย วางจำหน่ายตั้งแต่เมื่อใด

วางจำหน่ายตั้งแต่เมื่อไหร่  นม UHT กล่องแรกของไทย วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2519 โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม  จะทำให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณค่า และเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงเป็นหลักแหล่ง

  • Words around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Great

great แปลว่า สิ่งที่ดีเยี่ยม ดีเลิศ โดดเด่น ยิ่งใหญ่ สง่างาม เพราะแม้แต่กำแพงเมืองจีนซึ่งเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ยังมาตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่า Great Wall of China คำว่า wall แปลว่า กำแพง ตัวอย่างประโยค What a great concert it was! มันเป็นคอนเสิร์ทที่ยอดเยียมมาก


ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 07.30 - 07.40 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE