HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ดอกผลความยั่งยืนชุมชนบ้านเสียบญวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สวี จ. ชุมพร
image 02 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.
  • ดอกผลความยั่งยืนชุมชนบ้านเสียบญวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สวี จ. ชุมพร

ชุมชนบ้านเสียบญวน เป็นหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสวี (สะ-หวี) จังหวัดชุมพร ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง  และเลี้ยงเป็ด โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต นอกจากจะเกิดความมั่นคงทางอาหาร  และเกิดรายได้แล้ว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังทำให้คนในชุมชนบ้านเสียบญวน
รักใคร่สามัคคีกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะประสบกับปัญหาใดๆ เชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งแห่งนี้ จะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้

  • เจ้าของเสียงก่อนเพลงชาติรับรางวัลผู้ทรงคุณค่าสื่อฯกีฬาไทย


หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่เสียง แต่ยังไม่เคยเห็นหน้าของ คุณประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ ที่เป็นเจ้าของเสียงเชิญชวนทุกคน ยืนตรงเคารพธงชาติ ทุก 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ปัจจุบันท่านอายุ 78 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญท่านมารับรางวัล บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา ประวัติโดยคร่าว ๆ ของท่านอาจารย์ประพันธ์ ทำงานเป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2510 และ ได้รับเลือก จากสำนักเอกลักษณ์ของชาติ ในปี 2542 กล่าวนำเคารพธงชาติ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และ ปี 2554 ก็กล่าวนำเครารพธงชาติทางสถานีโทรทัศน์ ที่ใช้เสียงของท่านมาจนถึงปัจจุบัน

  • Words around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Once

Once แปลว่า ครั้งหนึ่งหรือครั้งเดียว ตัวอย่าง เช่น I have been there once. ครั้งหนึ่งฉันเคยไปที่นั่น I have been ฉันเคยไป there ที่นั่น once ครั้งหนึ่ง หรือใช้บอกความถี่ของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่น I study English once a week. ฉันเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละครั้ง I ฉัน study เรียน English ภาษาอังกฤษ once ครั้งหนึ่ง หรือหนึ่งครั้ง a week ต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละครั้ง

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 12.00 - 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE