HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ร้านปลาออร์แกนิก โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม
image 29 พ.ย. 63 เวลา 17.40 น.
  • ร้านปลาออร์แกนิก โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม

จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้คือ คุณสุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ เคยทำงานกับชาวประมงแล้วได้เห็นปัญหา เรื่องกฎหมายไม่เป็นธรรม การลุกล้ำของเครื่องมือที่ลุกล้ำทางท้องทะเล และคนแทบไม่รู้จักชาวประมง อยากสร้างพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน โดยปลาที่ขายจะเป็นปลาที่มาจากชาวประมงจับปลาโดยเครื่องมือที่ไม่ลุกล้ำทางทะเล โดยสินค้ามาจากปลาที่หลากหลายพื้นที่จากการทำงานร่วมกับชาวประมงเครือข่าย และโมลเดลธุรกิจนี้ รู้สึกดีที่ได้ร่วมโครงการเพราะขายปลาได้ราคาดีขึ้น การทำธุรกิจนี้คุณสุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ อยากให้เป็นตัวอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

  • โรงเรียน Neo-Humanist ผลผลิตจากการเสริมแรงบวก

ผอ.ราชัญ เล่าถึงแนวคิด Neo-Humanist ที่จะช่วยพัฒนานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จ.กาญจนบุรี ในหลากหลายด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพราะผู้เรียนที่ต่างกัน ก็จะมีศักยภาพที่ต่างกัน เป็นแนวคิดที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งการที่เรามองเห็นศักยภาพในตัวเด็ก และเสริมแรงให้พวกเขาอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

  • รู้หรือไม่  : นมยูเอชที กับ นมพาสเจอร์ไรซ์ ต่างกันอย่างไร

“นม UHT” ที่บรรจุในกล่องสามารถเก็บได้นานกว่า “นมพาสเจอร์ไรซ์” สิ่งที่ทำให้นมทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันอยู่ที่ กระบวนการในการฆ่าเชื้อ โดยกระบวนการที่ช่วยยืดเวลาการเก็บรักษานมให้นาน เรียกว่า Ultra High Temperature หรือเรียกสั้น ๆ ว่า U.H.T   นมยูเอชที คือ การนำน้ำนมดิบมาผ่านการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนสูง 135 ถึง 150 องศาเซลเซียส ในขณะที่นมพาสเจอร์ไรท์ จะใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อไม่สูงมาก คือแค่ประมาณ  72  องศาเซลเซียสเท่านั้น

  • Words around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Door

Door แปลว่า ประตู ตัวอย่างประโยคเช่น Please close the door after you enter the room. โปรดปิดประตูหลังจากที่คุณเข้ามาในห้อง Please ได้โปรด close ปิด the door ประตู after หลังจากที่ you คุณ enter เข้ามาใน the room ห้อง เราจะเรียกว่า Gate ออกเสียง เช่น Please walk to the fence and open the gate. กรุณาเดินไปที่รั้วแล้วเปิดประตูรั้ว


ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 17.40 - 18.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE