HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา “Valaya Land”
image 28 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.
  • ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา “Valaya Land”

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา Valaya Land ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ความน่าสนใจของที่นี่ อยู่ที่ฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ที่ได้สอดแทรกองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป

  • โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนแห่งทักษะชีวิตของเด็กชาวปกากะญอ

บ้านขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร ที่นี่มีชาวปกากะญออาศัยอยู่หลายครอบครัว เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนกันที่ โรงเรียนบ้านขุนแปะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเด็ก ๆ ในการประยุกต์ ทั้งการเข้าป่า การปลูกข้าว นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาชุมนุมที่สอนให้เด็กนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคต


ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 12.00 - 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE
รายการที่เกี่ยวข้อง