HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
Law LAB ห้องเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง
image 13 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น.
  • Law LAB ห้องเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง

ไปอัปเดตแพลตฟอร์มใหม่ในการเรียนนิติศาสตร์ ที่มีชื่อว่า Law LAB (ลอว์-แล็บ) หรือ โครงการห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้กฎหมายจากประสบการณ์จริง กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหนึ่งโครงการที่ดีมาก ๆ นอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของทนายตัวจริงแล้ว  ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับธุรกิจสตาร์ตอัป สำหรับคนที่สนใจอีกด้วย

  • ชาวนาเปลี่ยนอาชีพรับจ้างอัดฟางก้อน จ.นครราชสีมา

นายบุญมี กองแก้ว ชาวนาในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนไปทำอาชีพรับจ้างอัดฟางก้อนขายสร้างรายได้ หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยนำรถไถคันใหญ่ มาดัดแปลงติดตั้งเครื่องอัดฟาง ออกให้บริการรับจ้างอัดฟางก้อน เพื่อเก็บไว้อาหารเลี้ยงโค-กระบือ หรือไว้เพาะเห็ดฟาง คลุมสวนผลไม้ และทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง มีความต้องการฟางอัดก้อนจำนวนมาก เพราะเข้าสู่ฤดูแล้งฟางจะหายากจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

  • Words around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Bag

กระเป๋าภาษาอังกฤษ เรียกว่า Bag แปลว่า กระเป๋า เป็นคำนาม แปลว่า ถุง กระสอบ กระเป๋าถือ หรือย่าม เช่น One of my bags is missing. ถุงของฉันหายไปหนึ่งถุง One of my bags หนึ่งในถุงจำนวนหลายถุง is missing หายไป หายไป ถ้า bag ไปรวมกับคำอื่น จะมีความหมายน่าสนใจ เช่น Air bag แปลว่า ถุงลมนิรภัย

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 - 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE