HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ฝึกทักษะอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู้โควิด-19 จ.เชียงใหม่
image 08 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.
  • ฝึกทักษะอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู้โควิด-19 จ.เชียงใหม่

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เข้าฝึกอบรมทักษะการบริหารตลาดออนไลน์ โดยผู้สูงอายุก็อบรมการปักผ้าเพื่อฝึก ทักษะไปใช้ในการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญงานพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่มาให้ความรู้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าท้องถิ่นได้เหมือนที่ผ่านมา แม้จะใช้เวลาในการฝึกอบรมสั้น ๆ แต่ เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้ได้

  • เลี้ยงกระบือขายมูลสร้างรายได้ จ.พิจิตร

ผลผลิตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ดอกแค ที่กลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย ที่บ้านหนองแหน ต.สากเหล็ก อ. สากเหล็ก จ.พิจิตร ปลูกไว้ในพื้นที่โรงเรียนบ้านสายดินแดง ก็ทยอยเก็บไปขายในตลาดชุมชนได้เรื่อยๆ เช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ ที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันผลิตขาย โดยใช้มูลกระบือที่สมาชิกร่วมกันเลี้ยงไว้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต  ประธานกลุ่มบอกว่าพอโรงเรียนบ้านสายดินแดงถูกยุบไป เลยร่วมกันทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชสวนครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก เพื่อจะได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้เสริม โดยสถานการณ์โควิด-19 สมาชิกในกลุ่มก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบ

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 12.00 – 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE