ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ชีววิทยา : การหายใจระดับเซลล์
image 20 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น.

การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) หมายถึง กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานของพันธะเคมีของสารอาหารให้อยู่ในรูปสารประกอบพลังงานสูง ที่เซลล์พร้อมจะนำไปใช้งานได้ เช่น อะดีโนซีนไตรฟอสเฟส (Adenosine triphosphate: ATP) การหายใจระดับเซลล์แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ1. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน  2. การหายใจแบบใช้ออกซิเจน

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

Playlist
รายการที่เกี่ยวข้อง