ก(ล)างเมือง | เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันจันทร์-อังคาร I 11:30-11:58
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
บ้านเรียนอิสลาม
image 13 ก.ค. 63 เวลา 11.30 น.

กระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีความเชื่อในการดำเนินชีวิตของพวกเขาทุกวันนี้ แม้หลายครอบครัวยังคงประสบกับปัญหาการทำ “บ้านเรียน” ที่แตกต่างกันไป แต่ครอบครัวเล็กๆ จํานวนหนึ่งก็ยังยืนยันที่จะใช้สิทธิในการจัดการศึกษาด้วยตัวเอง กระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีความเชื่อในการดำเนินชีวิต

ติดตามจากสารคดีก(ล)างเมือง ตอน บ้านเรียนอิสลาม วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 11.30 - 11.58 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE