ที่นี่บ้านเรา | เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันพุธ-ศุกร์ l 11:30-11:58
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
​กลองเพล พลังเสียงแห่งศรัทธา
image 20 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น.

ชาวอีสานกับวิถีแห่งพระพุทธศาสนามีความผูกพันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมร้อยคนในชุมชนให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ในบรรยากาศช่วงเข้าพรรษา ทุกบ่าย 4 โมงเย็น เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากชาวบ้านทั้งชายหญิงในหลายหมู่บ้านต่างทยอยเดินออกมาวัด พร้อมชุดสีขาว มีจานดอกไม้ หนังสือสวดมนต์เพื่อมาทำวัตรเย็นร่วมกับพระสงฆ์

สัญญาณดังกล่าวมาจาก "กลองเพล" ที่มีไว้เพื่อตีส่งสัญญาณบอกกิจกรรมของวัด ซึ่งลักษณะของกลองเพลก็จะแตกต่างไปตามแต่ละภาค ตำบลทรายมูลเป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องกลอง ระฆัง ฆ้อง ภูมิปัญญาการทำก็มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ประมาณเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ปัจจุบันยังคงสืบทอดมรดกความคิดนี้ถึงลูกหลาน แต่ความท้าทายคืออนาคตข้างหน้า กลองเพลจะยังมีความสำคัญกับชุมชน กับคนอีสานอย่างไร รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่จะมีเพียงพอต่อการทำกลองเพลในรูปลักษณ์เดิมหรือไม่

ติดตามชมรายการที่นี่บ้านเรา ตอน กลองเพล พลังเสียงแห่งศรัทธา วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63 เวลา 11.30 - 11.58 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE