ก(ล)างเมือง | เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันจันทร์-อังคาร I 11:30-11:58
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
Little Thailand
image 14 ก.ย. 63 เวลา 11.30 น.

เมื่อคนเราต้องไปอยู่ห่างไกลบ้านเกิด ย่อมที่จะคิดถึงถิ่นที่อยู่เดิม และอาจจะพยายามดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง เช่นเดียวกันกับชาวไทยที่อยู่ต่างถิ่น ซึ่งยังโหยหาและพยายามแสดงออกความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, ภาษา, เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรม ย่านควีนส์ในมหานครนิวยอร์ก เป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ มีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหมือนพื้นที่อุ่นใจของคนไทยไกลบ้าน และบางคนยังสามารถนำเอาความเป็นไทยนี้มาต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์ก และพยายามรักษาเผยแพร่ความเป็นไทย แม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน Little Thailand วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.30 - 11.58 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE