ก(ล)างเมือง | เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันจันทร์-อังคาร I 11:30-11:58
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ศูนย์ฝึกอาชีพ
image 15 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น.

ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร เป็นโครงการของกองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ที่มีมาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน และกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพถึง 6 แห่ง โดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ภายในสวนลุมพินีที่นี่ให้บริการฝึกสอนอาชีพระยะสั้นทั้งแบบ 80 ชั่วโมง และแบบ 160 ชั่วโมง หลากหลายประเภท เลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

มาติดตามเรื่องราวควมาคิด และความต้องการของผู้คนที่มารวมอบรมหลักสูตรระยะสั้นนี้ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ศูนย์ฝึกอาชีพ วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 - 11.58 น.ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE