Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
2 องศาเรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ | 18:00-18:30
เกษตรยั่งยืนกลางเมืองเชียงใหม่
22 พ.ค. 64 • 17.00 น.

จะเป็นอย่างไร ? เมื่อ “กำไร” มาในรูปแบบของ "ความสุข" ร่วมเรียนรู้แนวคิดการทำเกษตรยั่งยืน พร้อมกับการรักษาธรรมชาติ ภายใต้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่

ติดตามรายการ 2 องศา ในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 17.00-17.30 น. ทาง ALTV ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
vlcsnap-2021-05-26-11h45m50s270
vlcsnap-2021-05-26-11h47m56s227
vlcsnap-2021-05-26-11h46m17s680
vlcsnap-2021-05-26-11h45m55s911
+5
vlcsnap-2021-05-26-11h45m50s270
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h47m56s227
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m17s680
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h45m55s911
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m10s847
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m22s933
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m43s464
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m06s674
Preview
vlcsnap-2021-05-26-11h46m01s576
Preview
ชมเต็มรายการ
ชมคลิปย่อย
รายการที่เกี่ยวข้อง
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน หลุมพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่สร้างความยั่งยืนการทำเกษตรกรรม
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน หลุมพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่สร้างความยั่งยืนการทำเกษตรกรรม
20 ต.ค. 63 • 17.40 น.
สวนเกษตรร่วมใจบ้านร้องเรือคำ จ.เชียงใหม่
สวนเกษตรร่วมใจบ้านร้องเรือคำ จ.เชียงใหม่
09 มี.ค. 64 • 12.00 น.
โรงเรียนเกษียณวัย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเกษียณวัย จ.เชียงใหม่
14 ธ.ค. 63 • 00.00 น.
นีมดา นักปฏิวัติการเกษตรสู่ความยั่งยืน
นีมดา นักปฏิวัติการเกษตรสู่ความยั่งยืน
08 พ.ค. 64 • 17.40 น.
เกษตรกรผู้สร้างครัวชุมชนเพื่อความยั่งยืน
เกษตรกรผู้สร้างครัวชุมชนเพื่อความยั่งยืน
20 ก.ค. 64 • 12.00 น.
โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา จ.เชียงใหม่
09 ก.ค. 64 • 10.00 น.
ชุมชนร่วมมือทำแนวกันไฟป่า จ.เชียงใหม่
ชุมชนร่วมมือทำแนวกันไฟป่า จ.เชียงใหม่
11 มี.ค. 65 • 12.00 น.
ธุรกิจจัดการของเหลือใช้ จังหวัดเชียงใหม่
ธุรกิจจัดการของเหลือใช้ จังหวัดเชียงใหม่
08 ต.ค. 63 • 17.40 น.
ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวยอง จ.เชียงใหม่
ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวยอง จ.เชียงใหม่
09 พ.ค. 65 • 12.00 น.
สัญญาญลบเศรษฐกิจหมู่บ้านท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
สัญญาญลบเศรษฐกิจหมู่บ้านท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
21 ก.พ. 64 • 12.00 น.
ติดตามเรา