แนะ NOW - รู้จักตัวเอง แบบฝึกหัดที่ 4

“รู้จักกับตัวเองให้รอบด้าน และเลือกในสิ่งที่ตัวเองถนัด จะช่วยให้เราทำสิ่งนั้น ๆ ได้ดีและเร็วกว่า”

วัยรุ่นหลายคน เรียนได้ วิชาการก็ได้ จึงได้รับการสนับสนุนไปสายวิชาการนั้นตามค่านิยม บางคนค้นพบความถนัดด้านสายอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการและก็พัฒนาตัวเองจนประสบผลสำเร็จก็มีเหมือนกัน ดังนั้นวัยรุ่นควรจะค้นพบตัวเอง ควรจะรู้จักตัวเองตั้งแต่วัยมัธยมต้นซึ่งมีความสำคัญ จะได้รู้ว่าเราชอบอะไร เราถนัดอะไร เราจะเลือกเรียนอะไร

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน แนะ NOW ตอน รู้จักตัวเอง แบบฝึกหัดที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 63 เวลา 15.40 - 16.05 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

Homeroom Home-Run
image
เวลา 15:40 น. 23 ต.ค. 63
Share

รายการที่เกี่ยวข้อง