โต้คลื่นอนาคต | แนะแนวชีวิตและการศึกษา
ทุกวันอังคาร l 15:40-16:05
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
นักสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม [ Eco​ Creator ]
image 15 ธ.ค. 63 เวลา 15.40 น.

ประเทศไทยมีขยะพลาสติกและโฟมที่ต้องกำจัดราว 7,000ตัน ต่อวัน ซึ่งขยะเหล่านี้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพียงแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น นั่นหมายถึงมีขยะพลาสติกราว 75% ที่ยังหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งทำให้เกิดมลพิษในน้ำ ในอากาศ รวมถึงในอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันด้วย

งานวิจัยระดับโลกบอกว่าหากมนุษย์ยังใช้พลาสติกในปริมาณมากเช่นนี้ ภายในปี 2050 จำนวนขยะพลาสติกในทะเลจะมีมากถึงกว่า 24 ล้านตัน มากกว่าจำนวนปลาทั้งหมดในมหาสมุทรเสียเอง ท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อม คนกลุ่มหนึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดการให้ข้อมูลสร้างการรับรู้และสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือกลุ่มผู้ผลิต นักออกแบบ นักสื่อสารและสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เราเรียกว่า Eco Creator 

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน โต้คลื่นอนาคต ตอน นักสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม Eco​ Creator วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 15.40 - 16.05 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE